top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden van BOOMBEE BV

 

1 Geldigheid richting ondernemers en definitie van termen

(1) De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen tussen ons en een consument in de versie die geldig is op het moment van de bestelling.

Een consument is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die grotendeels niet kunnen worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit (13 BGB).

 

2 Totstandkoming van een contract, opslag van de contracttekst

(1) Voor bestellingen die via onze internetwinkel www.markuseurope.eu worden geplaatst, gelden de volgende regels met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst.

(2) In het geval van het sluiten van het contract, wordt het contract geleverd met:

Boombee BV

Utrechtseweg 341

3818EL Amersfoort

Nederland

Bedrijfsregistratienummer: 63931354

EU OSS-nummer: NL855457971B01

Telefoonnummer +31 - 208086079
E-mail: boombee@markuseurope.eu

(3) De presentatie van de goederen in onze internetwinkel vormt geen juridisch bindend contractaanbod van onze kant, maar is slechts een vrijblijvende uitnodiging aan de consument om goederen te bestellen. Door de gewenste goederen te bestellen, doet de consument een bindend aanbod om een koopovereenkomst te sluiten.

(4) Bij het ontvangen van een bestelling in onze onlineshop gelden de volgende regels: De consument dient een bindend contractaanbod in door de bestelprocedure in onze onlineshop succesvol af te ronden.

De bestelling vindt plaats in de volgende stappen:

1) Selectie van de gewenste goederen
2) Bevestig door op de knop "Bestellen" te klikken
3) Controleer de informatie in de winkelwagen
4) Druk op de "Afrekenen" knop
5) Registratie in de internetwinkel na registratie en invoer van de gegevens van de sollicitant (e-mailadres en wachtwoord).
6) Controleer nogmaals of corrigeer de ingevoerde gegevens.
7) Bindend verzenden van de bestelling door op de knop "bestellen met kosten" of "kopen" te klikken

Vóór de bindende indiening van de bestelling door op de "terug"-knop te drukken in de internetbrowser die hij gebruikt na het controleren van zijn gegevens, kan hij terugkeren naar de website waarop de gegevens van de klant zijn vastgelegd en invoerfouten corrigeren of corrigeren Sluit de internetbrowser om het bestelproces te annuleren. We bevestigen onmiddellijk de ontvangst van de bestelling door een automatisch gegenereerde e-mail ("orderbevestiging"). Hiermee accepteren wij uw aanbod.

(5) Opslag van de contracttekst bij bestellingen via onze internetshop: wij slaan de contracttekst op en sturen u de bestelgegevens en onze algemene voorwaarden per e-mail. U kunt de voorwaarden ook te allen tijde inzien op www.markuseurope.eu/terms-and-conditions. U kunt uw eerdere bestellingen bekijken in ons klantengedeelte onder Mijn account -> Mijn bestellingen.

 

3 Prijzen, verzendkosten, betaling, vervaldatum

(1) De getoonde prijzen zijn inclusief wettelijke omzetbelasting en andere prijscomponenten. Daarnaast zijn er eventuele verzendkosten.

(2) De consument heeft de mogelijkheid om te betalen via PayPal, creditcard (Visa, Mastercard)

 

4 Levering

(1) Tenzij we duidelijk anders hebben vermeld in de productbeschrijving, zijn alle artikelen die we aanbieden direct klaar voor verzending. De levering vindt uiterlijk binnen 5 werkdagen plaats. Bij vooruitbetaling begint de leveringstermijn op de dag nadat de betalingsopdracht is verzonden naar de bank die verantwoordelijk is voor de overboeking en, voor alle andere betalingsmethoden, de dag nadat het contract is gesloten. Indien de termijn valt op een zaterdag, zondag of feestdag op de plaats van levering, loopt de termijn af op de eerstvolgende werkdag.

(2) Het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van het verkochte artikel gaat ook pas over op de koper wanneer het artikel aan de koper wordt overhandigd.

 

5 Behoud van titel

Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de aankoopprijs.

 

6 Herroepingsrecht van de klant als consument:

Herroepingsrecht

Consumenten hebben een herroepingsrecht overeenkomstig de volgende bepaling, waarbij consumenten elke natuurlijke persoon zijn die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet kunnen worden toegeschreven aan hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit:

 

U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

Boombee BV

Utrechtseweg 341

3818EL Amersfoort

Nederland

Bedrijfsregistratienummer: 63931354

EU OSS-nummer: NL855457971B01

Telefoonnummer +31 - 208086079
E-mail: boombee@markuseurope.eu

door middel van een duidelijke uitleg (bijvoorbeeld een brief per post, telefax of e-mail) over uw beslissing om dit contract op te zeggen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Gevolgen van intrekking

Als je dit contract herroept, hebben we alle betalingen gedaan die we van je hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat je een ander type levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die we aanbieden) om onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terug te betalen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte stelt van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde herroeping

 

7 herroepingsformulier

Modelformulier voor herroeping

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)
Bij :

Boombee BV

Utrechtseweg 341

3818EL Amersfoort

Nederland

Bedrijfsregistratienummer: 63931354

EU OSS-nummer: NL855457971B01

Telefoonnummer +31 - 208086079
E-mail: boombee@markuseurope.eu

Ik/wij (*) herroep/herroepen hierbij het door mij/ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

________________________________________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument(en)

________________________________________________________________

Adres van de consument(en)

________________________________________________________________

Handtekening van de consument(en) (alleen voor notificatie op papier)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

8 Garantie

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

 

9 Contracttaal

Als contracttaal zal exclusief Duits beschikbaar zijn.

Vanaf november 2015   Disclaimer

Informatie disclaimer

De inhoud van Markuseurope.eu is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen advies. Markuseurope.eu probeert inhoud aan te bieden die waar en nauwkeurig is op de datum van schrijven; we geven echter geen garantie of garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid of toepasbaarheid van de inhoud. Bezoekers van Markuseurope.eu mogen niet reageren op de inhoud of informatie van Markuseurope.eu zonder eerst passend professioneel advies in te winnen.

Markuseurope.eu is niet bedoeld als bron voor advies. Bezoekers van Markuseurope.eu dienen altijd het advies in te winnen van een geschikt gekwalificeerde professional. Markuseurope.eu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie op deze website en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie af. Bovendien zal geen van de inhoud van Markuseurope.eu enig deel uitmaken van een contract tussen ons of een aanbieding van Markuseurope.eu vormen. Naast bepaalde inhoud of delen van de site kunnen specifieke disclaimers van toepassing zijn.

Markuseurope.eu aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor en sluit alle aansprakelijkheid uit in verband met het browsen op deze website, het gebruik van informatie of het downloaden van materiaal ervan, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voor fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen of misleidende of lasterlijke verklaringen. De informatie op deze website kan meningen of standpunten bevatten die, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, niet noodzakelijkerwijs die zijn van Markuseurope.eu of een gelieerd bedrijf of een persoon in verband met wie zij enige aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid zouden hebben.

Alle inhoud en informatie op Markuseurope.eu kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Markuseurope.eu kan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of verbeteringen aanbrengen.

Deze website wordt geleverd "zoals ze is" en Markuseurope.eu wijst uitdrukkelijk alle garanties af, expliciet of impliciet, voor zover toegestaan door de wet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van bevredigende kwaliteit, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, met betrekking tot de service of materialen.

Markuseurope.eu sluit hierbij aansprakelijkheid uit voor claims, verliezen, eisen of schade van welke aard dan ook met betrekking tot informatie, inhoud of diensten die op onze website worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele of

gevolgschade of -schade, compenserende schade, winstderving of gegevensverlies of anderszins.

Disclaimer van goedkeuring

Verwijzingen binnen deze site naar een specifiek commercieel of niet-commercieel product, proces of dienst door middel van handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormen of impliceren geen goedkeuring, aanbeveling of begunstiging door Markuseurope.eu. De standpunten en meningen van de auteurs van inhoud die op Markuseurope.eu is gepubliceerd, geven niet noodzakelijk de mening van Markuseurope.eu of zijn eigenaren weer en kunnen niet worden gebruikt voor reclame- of productgoedkeuringsdoeleinden.

Verwijzingen naar boeken, software, websites of producten als "Aanbevolen door Markuseurope.eu" zijn slechts specifieke suggesties en houden niet noodzakelijkerwijs een goedkeuring in.

Disclaimer voor links naar externe websites van derden

Links naar externe websites of websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van bezoekers. Links naar andere sites zijn op eigen risico en Markuseurope.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gelinkte sites of hun inhoud. Houd er bij het bezoeken van een externe website rekening mee dat Markuseurope.eu geen controle heeft over de inhoud ervan.

Een link van Markuseurope.eu naar een externe website impliceert of betekent niet dat Markuseurope.eu enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van een dergelijke website onderschrijft of aanvaardt. Markuseurope.eu geeft geen enkele verklaring met betrekking tot de kwaliteit, veiligheid, geschiktheid of betrouwbaarheid van externe websites of de inhoud of het materiaal daarop. Het is belangrijk dat gebruikers de nodige voorzorgsmaatregelen nemen, vooral om de juiste veiligheid te garanderen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere potentieel destructieve items.

Bij het bezoeken van externe websites moeten gebruikers het privacybeleid en andere gebruiksvoorwaarden van die websites lezen om meer te weten te komen over wat, waarom en hoe ze persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen en gebruiken.

Inhoud en links Disclaimer

Markuseurope.eu streeft ernaar ervoor te zorgen dat alle inhoud en informatie die op deze website wordt gepubliceerd actueel en nauwkeurig is. De informatie op Markuseurope.eu vormt op geen enkele manier juridisch of professioneel advies en Markuseurope.eu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acties die voortvloeien uit het gebruik ervan. Bovendien kan Markuseurope.eu niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van extern gelinkte pagina's.

bottom of page