top of page

VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle vilkår og betingelser for BOOMBEE BV

 

1 Gyldighed overfor iværksættere og definition af begreber

(1) Følgende generelle vilkår og betingelser gælder for alle leverancer mellem os og en forbruger i den version, der var gældende på ordretidspunktet.

En forbruger er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der stort set ikke kan henføres til deres kommercielle eller uafhængige erhvervsmæssige aktivitet (13 BGB).

 

2 Dannelse af kontrakt, opbevaring af kontraktteksten

(1) Følgende regler vedrørende indgåelse af en kontrakt gælder for ordrer afgivet via vores internetbutik www.markuseurope.eu.

(2) Ved indgåelse af kontrakten følger kontrakten med

Boombee BV

Utrechtseweg 341

3818EL Amersfoort

Holland

Firmaets registreringsnummer: 63931354

EU OSS-nummer: NL855457971B01

Tlf. +31 - 208086079
E-mail: boombee@markuseurope.eu

(3) Præsentationen af varerne i vores internetbutik udgør ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men er kun en uforpligtende opfordring til forbrugeren om at bestille varer. Ved bestilling af de ønskede varer afgiver forbrugeren et bindende tilbud om at indgå en købsaftale.

(4) Følgende regler gælder, når en ordre modtages i vores onlinebutik: Forbrugeren afgiver et bindende kontrakttilbud ved at gennemføre bestillingsproceduren i vores onlineshop.

Bestillingen foregår i følgende trin:

1) Udvælgelse af de ønskede varer
2) Bekræft ved at klikke på knappen "Bestil".
3) Tjek oplysningerne i indkøbskurven
4) Tryk på knappen "Checkout".
5) Registrering i internetbutikken efter registrering og indtastning af ansøgeroplysninger (e-mailadresse og adgangskode).
6) Kontroller igen eller ret de indtastede data.
7) Bindende afsendelse af ordren ved at klikke på knappen "bestil med omkostninger" eller "køb"

Inden den bindende afgivelse af ordren ved at trykke på "tilbage"-knappen i den internetbrowser, han bruger efter at have kontrolleret sine detaljer, kan han vende tilbage til hjemmesiden, hvor kundens oplysninger er registreret og rette eller rette indtastningsfejl Luk internetbrowseren for at annullere bestillingsprocessen. Vi bekræfter straks modtagelsen af ordren med en automatisk genereret e-mail ("ordrebekræftelse"). Hermed accepterer vi dit tilbud.

(5) Opbevaring af kontraktteksten for ordrer via vores internetbutik: Vi gemmer kontraktteksten og sender dig ordredata og vores vilkår og betingelser via e-mail. Du kan også se vilkårene og betingelserne til enhver tid på www.markuseurope.eu/terms-and-conditions. Du kan se dine tidligere ordrer i vores kundeområde under Min konto -> Mine ordrer.

 

3 Priser, forsendelsesomkostninger, betaling, forfaldsdato

(1) De viste priser inkluderer lovpligtig moms og andre priskomponenter. Dertil kommer eventuelle fragtomkostninger.

(2) Forbrugeren har mulighed for at betale med PayPal, kreditkort (Visa, Mastercard)

 

4 Levering

(1) Medmindre andet tydeligt er angivet i produktbeskrivelsen, er alle de varer, vi tilbyder, klar til afsendelse med det samme. Levering sker senest inden for 5 hverdage. Ved forudbetaling begynder leveringsfristen dagen efter, at betalingsordren er sendt til den bank, der er ansvarlig for overførslen, og for alle andre betalingsmetoder dagen efter, at kontrakten er indgået. Falder fristen på en lørdag, søndag eller helligdag på leveringsstedet, udløber fristen den førstkommende hverdag.

2. Risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af det solgte overgår ligeledes først til køber, når varen overdrages til køber.

 

5 Ejendomsforbehold

Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne indtil fuld betaling af købesummen.

 

6 Fortrydelsesret for kunden som forbruger:

Fortrydelsesret

Forbrugere har fortrydelsesret i overensstemmelse med følgende bestemmelse, hvorved forbrugere er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der overvejende ikke kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet:

 

Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for fjorten dage uden at angive nogen grund.

Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en af dig nævnt tredjemand, som ikke er fragtfører, tog varerne i besiddelse.

For at udnytte din fortrydelsesret skal du kontakte os

Boombee BV

Utrechtseweg 341

3818EL Amersfoort

Holland

Firmaets registreringsnummer: 63931354

EU OSS-nummer: NL855457971B01

Tlf. +31 - 208086079
E-mail: boombee@markuseurope.eu

ved hjælp af en klar forklaring (f.eks. et brev sendt med post, telefax eller e-mail) om din beslutning om at annullere denne kontrakt. Du kan bruge den vedhæftede prøvefortrydelsesformular, men dette er ikke obligatorisk.

Konsekvenser af tilbagetrækning

Hvis du annullerer denne kontrakt, har vi foretaget alle betalinger, vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der følger af, at du har valgt en anden type levering, end den billigste standardlevering, vi tilbyder, har) at tilbagebetale straks og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelsen om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte i den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt med dig; under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling.

Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har returneret varerne, alt efter hvad der er først.

Du skal returnere eller aflevere varerne til os med det samme og under alle omstændigheder senest fjorten dage fra den dato, hvor du informerer os om annulleringen af denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du afsender varerne inden fristen på fjorten dage er udløbet.

Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne.

Slut på tilbagekaldelse

 

7 fortrydelsesformular

Modelfortrydelsesformular

(Hvis du ønsker at annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage.)
kl.:

Boombee BV

Utrechtseweg 341

3818EL Amersfoort

Holland

Firmaets registreringsnummer: 63931354

EU OSS-nummer: NL855457971B01

Tlf. +31 - 208086079
E-mail: boombee@markuseurope.eu

Jeg/vi (*) ophæver hermed kontrakten indgået af mig/os (*) om køb af følgende varer (*)/levering af følgende service (*)

________________________________________________

Bestilt den (*) / modtaget den (*)

__________________

Navn på forbruger(e)

________________________________________________

Forbrugerens(e) adresse

________________________________________________

Forbrugerens underskrift (kun til notifikation på papir)

__________________

dato

__________________

(*) Slet hvor det ikke er relevant.

 

8 Garanti

De lovpligtige garantibestemmelser gælder.

 

9 Kontraktsprog

Som kontraktsprog vil tysk udelukkende være tilgængeligt.

Fra november 2015   Ansvarsfraskrivelse

Informationsfraskrivelse

Indholdet af Markuseurope.eu er kun til generel informationsformål og udgør ikke rådgivning. Markuseurope.eu forsøger at levere indhold, der er sandt og nøjagtigt på skrivedatoen; vi giver dog ingen garanti eller garanti vedrørende nøjagtigheden, aktualitet eller anvendelighed af noget af indholdet. Besøgende på Markuseurope.eu bør ikke handle på Markuseurope.eu's indhold eller information uden først at søge passende professionel rådgivning.

Markuseurope.eu er ikke beregnet til at være en kilde til rådgivning. Besøgende på Markuseurope.eu bør altid søge råd fra en passende kvalificeret fagmand. Markuseurope.eu påtager sig intet ansvar for information indeholdt på denne hjemmeside og fraskriver sig ethvert ansvar med hensyn til sådanne oplysninger. Derudover vil intet af Markuseurope.eu's indhold udgøre nogen del af nogen kontrakt mellem os eller udgøre nogen form for tilbud fra Markuseurope.eu. Specifikke ansvarsfraskrivelser kan gælde ud over bestemt indhold eller dele af webstedet.

Markuseurope.eu påtager sig intet ansvar for og udelukker ethvert ansvar i forbindelse med at gennemse dette websted, brug af information eller download af materiale fra det, inklusive men ikke begrænset til ethvert ansvar for fejl, unøjagtigheder, udeladelser eller vildledende eller ærekrænkende udtalelser. Oplysningerne på dette websted kan omfatte meninger eller synspunkter, som, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, ikke nødvendigvis er dem, der tilhører Markuseurope.eu eller nogen associeret virksomhed eller nogen person, i forhold til hvem de ville have noget ansvar eller ansvar.

Alt indhold og information på Markuseurope.eu kan blive ændret eller opdateret uden varsel. Markuseurope.eu kan også foretage ændringer eller forbedringer til enhver tid uden varsel.

Dette websted leveres "som det er", og Markuseurope.eu fraskriver sig udtrykkeligt enhver og alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, i det omfang det er tilladt ved lov, herunder men ikke begrænset til garantier af tilfredsstillende kvalitet, salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål, med hensyn til tjenesten eller materialer.

Markuseurope.eu fraskriver sig hermed ansvar for krav, tab, krav eller skader af enhver art med hensyn til enhver information, indhold eller tjenester leveret på vores websted, inklusive men ikke begrænset til direkte, indirekte, tilfældige eller

følgetab eller skader, kompenserende skader, tab af fortjeneste eller data eller andet.

Ansvarsfraskrivelse

Henvisning på dette websted til ethvert specifikt kommercielt eller ikke-kommercielt produkt, proces eller service efter handelsnavn, varemærke, producent eller på anden måde udgør eller indebærer ikke en godkendelse, anbefaling eller begunstigelse fra Markuseurope.eu. Synspunkter og meninger fra forfatterne af indhold offentliggjort på Markuseurope.eu angiver eller afspejler ikke nødvendigvis Markuseurope.eu eller dets ejeres mening og kan ikke bruges til reklame- eller produktgodkendelsesformål.

Henvisninger til bøger, software, websteder eller produkter som "Anbefalet af Markuseurope.eu" er kun specifikke forslag og udgør eller indebærer ikke nødvendigvis en godkendelse.

Ansvarsfraskrivelse for links til eksterne tredjepartswebsteder

Links til eksterne eller tredjeparts websteder er udelukkende tilvejebragt for de besøgendes bekvemmelighed. Links, der tages til andre websteder, sker på egen risiko, og Markuseurope.eu påtager sig intet ansvar for linkede websteder eller deres indhold. Når du tilgår et eksternt websted, skal du huske på, at Markuseurope.eu ikke har nogen kontrol over dets indhold.

Ethvert link fra Markuseurope.eu til et eksternt websted antyder eller betyder ikke, at Markuseurope.eu støtter eller påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af et sådant websted. Markuseurope.eu giver ingen repræsentationer vedrørende kvaliteten, sikkerheden, egnetheden eller pålideligheden af eksterne websteder eller noget af indholdet eller materialerne på dem. Det er vigtigt for brugerne at tage de nødvendige forholdsregler, især for at sikre passende sikkerhed mod vira, orme, trojanske heste og andre potentielt ødelæggende genstande.

Når du besøger eksterne websteder, bør brugere gennemgå disse websteders privatlivspolitikker og andre vilkår for brug for at lære mere om, hvad, hvorfor og hvordan de indsamler og bruger enhver personlig identificerbar information.

Ansvarsfraskrivelse for indhold og links

Markuseurope.eu søger at sikre, at alt indhold og information offentliggjort på dette websted er aktuelt og nøjagtigt. Oplysningerne på Markuseurope.eu udgør på ingen måde juridisk eller professionel rådgivning, og Markuseurope.eu kan ikke holdes ansvarlig for handlinger, der opstår som følge af brugen af dem. Derudover kan Markuseurope.eu ikke holdes ansvarlig for indholdet af nogen eksternt linkede sider.

bottom of page