top of page

Affilierede vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger

I. Generelle vilkår og betingelser

 

§ 1 grundlæggende bestemmelser

(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for alle kontrakter, som du indgår med os som udbyder (BOOMBEE BV) via hjemmesiden www.markuseurope.shop. Medmindre andet er aftalt, er medtagelsen af eventuelle betingelser, du måtte have brugt, modsagt.

Stk. 2. En forbruger i nedenstående reglers betydning er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion med formål, der hovedsagelig hverken kan henføres til deres kommercielle eller selvstændige erhvervsmæssige aktivitet. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i udøvelsen af sin uafhængige professionelle eller kommercielle aktivitet.

§ 2 kontraktindgåelse

(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.

(2) Allerede med præsentationen af det respektive produkt på vores hjemmeside giver vi dig et bindende tilbud om at indgå en kontrakt under de betingelser, der er angivet i artikelbeskrivelsen.

(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:

De varer, der er beregnet til køb, lægges i "indkøbskurven". Ved hjælp af den tilsvarende knap i navigationslinjen kan du til enhver tid hente "indkøbskurven" og foretage ændringer der.

Efter at have ringet op til "Kasse"-siden og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelser, vil alle ordredata blive vist igen på ordreoversigtssiden.

Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express / PayPal Plus, Amazon Payments, Efterbetaling, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive dirigeret til ordreoversigtssiden i vores online shop, eller du vil først blive ført til hjemmesiden for udbyderen af det øjeblikkelige betalingssystem fremsendt.

Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det passende valg eller indtastning af dine data der. Til sidst bliver du omdirigeret tilbage til vores online shop på ordreoversigtssiden.

Inden du sender ordren, har du mulighed for at tjekke alle oplysningerne her igen, for at ændre dem (også ved at bruge "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller fortryde købet.

Ved at afgive ordren ved hjælp af knappen "Bestil med betaling" erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.

(2) Dine henvendelser vedrørende oprettelse af et tilbud er uforpligtende for dig. Vi giver dig et bindende tilbud i tekstform (f.eks. på mail), som du kan acceptere inden for 5 dage.

(5) Behandlingen af ordren og transmissionen af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret og i særdeleshed ikke er forhindret af SPAM-filtre.

§ 3 tilbageholdelsesret, ejendomsforbehold

(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.

(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.

§ 4 ansvar

(1) Vi er fuldt ud ansvarlige for skader fra skade på liv, lemmer eller helbred. Endvidere hæfter vi uden begrænsning i alle tilfælde af forsæt og groft uagtsomhed, svigagtig fortielse af en mangel, accept af garantien for kvaliteten af købsgenstanden og i alle andre tilfælde, der er reguleret ved lov.

(2) Ansvaret for mangler inden for den lovpligtige garanti er baseret på den tilsvarende forskrift i vores kundeinformation (del II).

(3) Hvis væsentlige kontraktlige forpligtelser påvirkes, er vores ansvar i tilfælde af mindre uagtsomhed begrænset til den kontrakttypiske, forudsigelige skade. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er væsentlige forpligtelser, der udspringer af kontraktens art, og hvis krænkelse ville bringe opfyldelsen af kontraktens formål i fare samt forpligtelser, som kontrakten pålægger os for at opnå kontraktens formål, opfyldelsen af kontrakten. hvilket gør en korrekt udførelse af kontrakten mulig i første omgang, og du kan jævnligt stole på, at de bliver overholdt.

(2) Ansvar for mindre uagtsom pligtforsømmelse er udelukket i tilfælde af misligholdelse af uvæsentlige kontraktlige forpligtelser.

(5) Datakommunikation via internettet kan ikke garanteres for at være fejlfri og/eller tilgængelig til enhver tid i henhold til den aktuelle teknologi. Vi er ikke ansvarlige for den konstante eller uafbrudte tilgængelighed af hjemmesiden og den forskellige placering, der tilbydes service.

§ 5 lovvalg, opfyldelsessted, værneting

(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, det ikke fjerner den beskyttelse, der er givet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted (begunstigelsesprincippet).

(2) Udførelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os og jurisdiktionsstedet er vores registrerede kontor, forudsat at du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk person under offentlig ret eller en særlig fond under offentlig lov. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Beføjelsen til også at tilkalde retten på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.

(3) Bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om kontrakter om internationale køb af varer gælder udtrykkeligt ikke.

Kunde information

 

II. Kunde information

 

Sælgers identitet

 

Karin & Udo Menschig

BOOMBEE BV

Celsiusstraat 32,

1704RW Heerhugowaard,

Holland

Tlf. +31-208086079

Handelsregisternummer: 63931354

Momsnummer: NL855457971B01

 

Alternativ konfliktløsning:

Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), som kan tilgås på http://ec.europa.eu/odr.

Vi er ikke klar til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer for forbrugervoldgiftsnævn.

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten

De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelse af selve kontrakten og mulighederne for rettelse sker i henhold til § 2 i vores almindelige forretningsbetingelser (del I.).

3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring

3.1. Kontraktsproget er tysk.

3.2. Vi gemmer ikke hele kontraktteksten. Inden afsendelse af ordren via online indkøbskurvsystemet, kan kontraktdata udskrives eller gemmes elektronisk ved hjælp af browserens printfunktion. Efter modtagelse af ordren af os, vil ordredata, de lovpligtige oplysninger til fjernsalg og de generelle vilkår og betingelser blive sendt til dig igen via e-mail.

3.3. Hvis du har en forespørgsel om et tilbud uden for online indkøbskurvesystemet, modtager du alle kontraktdata i tekstform som led i et bindende tilbud, fx på e-mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

4. Væsentlige egenskaber ved varerne eller tjenesteydelserne

De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.

5. Priser og betalingsmåder

5.1. Priserne angivet i de respektive tilbud samt fragtomkostningerne repræsenterer totalpriser. De inkluderer alle priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.

5.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan kaldes op via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises separat i løbet af bestillingsprocessen og afholdes af dig, medmindre der er lovet gratis levering.

5.3. De tilgængelige betalingsmetoder vises under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

5.4. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsmetoder, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling straks.

6. Leveringsbetingelser

6.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.

6.2. For så vidt du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare først overgår til dig, når varen udleveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har ladet et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en anden, udføre forsendelsen.

7. Lovpligtigt ansvar for mangler

7.1. Der er lovbestemte rettigheder til ansvar for mangler.

7.2. Som forbruger bedes du omgående kontrollere varerne for fuldstændighed, åbenlyse fejl og transportskader ved levering og hurtigst muligt at informere os og speditøren om eventuelle reklamationer. Undladelse af at gøre det har ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.

Disse generelle betingelser og kundeoplysninger er udarbejdet af forhandlerforeningens advokater, der er specialiseret i IT-ret og løbende kontrolleres for lovmæssig overensstemmelse. Forhandlerforeningen Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler.

Du kan finde information om dette på: http://www.haendlerbund.de/agb-service (http://www.haendlerbund.de/agb-service).

bottom of page